Anders C M Andresen

 

Født i Skanderborg april 1966

Startede sin musiske karriere i Horsens Musik Skole. Fra 1979 medlem af Horsens Brass Band som i Maj 2004 blev
en del af FDF - FDF Horsens Musik. 

I de sidste 5 -10 år har det været Horsens Politi Orkester
og Horsens Harmoniorkester Nord for Alperne. 

I 2014 er valget faldet på Kvintetten Appassionate og Harmoniorkesteret Tonica som de
faste tilhørsforhold.

2015 bliver året hvor Anders er aspirant i Tonica Tyrolerne, og herudover hjæper musisk i FDF Horsen Musik ved større arrangementer.